Infomatie en de WMO.

Iedereen doet mee,

dat is het doel van de WMO. Participeren en het zolang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, staat hierbij centraal. Het gaat om het kunnen uitvoeren van de huishoudelijke taken, een daginvulling hebben, het zelfstandig kunnen verplaatsen, sociaal redzaam zijn en wonen. Dit is in eerste plaats een verantwoordelijkheid van u zelf. Wanneer u door een beperking onvoldoende in staat bent zelfstandig te wonen of te participeren en dit met behulp van uw sociale netwerk niet op kunt lossen, dan kunt u rekenen op goede ondersteuning.

Dan is er een mogelijkheid dat ik u ondersteun of naast u sta waar nodig.

Mocht u hier meer over willen weten, dan kunnen we dat onder het genot van een kop koffie thee samen bespreken.